Hizmetlerimiz

Dr. Elif ALTINOK ÇALIŞKAN

Kurucu Ortak

Dr. Elif ALTINOK ÇALIŞKAN 2006 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, sırasıyla 2008 yılında "İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları" başlıklı tezle yüksek lisans derecesi; 2013 yılında “Mülteciler ve Sığınmacılar Hakkında İdarenin Görev-Yetkileri ve Yargısal Denetim" başlıklı doktora teziyle de Kamu Hukuku alanında hukuk doktoru unvanı almıştır. İdare Hukuku ABD Öğretim Üyesi olan ALTINOK ÇALIŞKAN’ın uzmanlık alanları, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Disiplin Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, İmar Hukuku, Yabancılar Hukuku, Kamulaştırmasız El Atma olarak belirtilebilir.

Dr. Nihal URAL

Çözüm Ortağı

Dr. Nihal URAL

Çözüm Ortağı

Dr. Nihal URAL 2003 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, sırasıyla 2005 yılında İstanbul Barosu'ndan Avukatlık ruhsatını aldı, 2007 yılında "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Ayıba Karşı Tekeffül" adlı tezle yüksek lisans derecesi; 2013 yılında "Türk Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları" adlı doktora teziyle de Medeni Hukuk alanında hukuk doktoru unvanı almıştır. Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi olan URAL,’ın uzmanlık alanları, Borçlar Hukuku, Kira Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Tüketici Hukuku, İnşaat Hukuku, Aile Hukuku gibi Özel Hukuk alanlarıdır.

Dr. P.Çağla Kandıralıoğlu Cuylan

Çözüm Ortağı

P.Çağla Kandıralıoğlu Cuylan, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2000-2001 yılları arasında avukatlık stajını yaptı ve yine 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Temmuz 2003’de “Türk Banka Hukukunda Mevduat Sahiplerinin Korunması” isimli Yüksek Lisans tezini başarı ile savunarak yüksek lisans programını tamamladı. Ocak 2003 yılından beri İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku dalında akademik faaliyetini devam ettirmektedir. 2010 Aralık ayında "Türk Hukukunda Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü" adlı doktora tezini başarıyla savunarak doktor unvanı alan Cuylan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ticaret Hukuku Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi ve Aralık 2011 tarihinden itibaren Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Serkan SEYHAN

Ortak

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun olan Serkan Seyhan, aynı yıl İdare Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans programını “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerin İdari ve Yargısal Denetimi” başlıklı tez çalışmasıyla tamamlamış ve yüksek lisans derecesini almıştır. Halen doktora eğitimine devam etmekte olan Seyhan, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Uzmanlık alanları, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Yerel Yönetimler Hukuku, Kamulaştırma Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Disiplin Hukuku, Kamu Personel Hukuku, İmar Hukuku, İdari Yaptırımlar Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku olarak belirtilebilir.

Av. Ece NURCAN

Ortak

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olan Ece Nurcan 2006-2008 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde özel hukuk-kamu hukuku yüksek lisansını tamamladı. 2003-2013 yılları arasında İstanbul Barosu’na, 2013 yılından bu yana İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmakta olan Nurcan, 2019 yılından bu yana aynı zamanda Arabulucu olarak görev yapmaktadır. Av. Nurcan, kişisel verilerin korunması hukuku başta olmak üzere şirketlere ticaret hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku alanında her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Ayrıca, inşaat hukuku ve mali suçlar ile ilgili olarak 17 yıldır çalışmaktadır