Hizmetlerimiz

Ofisimiz birleşme ve bölünme süreçlerini müvekkil şirket ve paydaşların menfaatlerini gözeterek tam bir gizlilik içerisinde yürütmektedir. İşleme konu şirketlerin hukuki analizinin yapılarak rapor oluşturulması, risklerin tespiti, sözleşme ve kararların hazırlanması gerekli hallerde Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurulundan izinlerin alınması ve tescil işlemlerine kadar tüm süreçler uzman avukatlar tarafından yürütülmektedir.

Yine iradi ve kanuni tasfiye süreçleri de ofisimiz nezdinde yürütülerek tasfiye karar süreçleri uzman muhasebeciler desteğiyle sonlandırılmakta tasfiye davaları ile tasfiye memurları eşliğinde mal paylaşımı ve terkin işlemleri yürütülmektedir.