Hizmetlerimiz

Mukaddes Hukuk, sözleşmeler hukuku alanında gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin incelenmesi, gerekli ve talep edilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi, yabancı gerçek ve tüzel kişiler adına vekâleten sözleşmelerin imzalanması konularında hizmet vermektedir. Şirket esas sözleşmeleri,  rehin, temlik, taşıma, satış v.b. gibi bir çok farklı ihtiyaca çözüm sunan sözleşmelerin hazırlanması, değiştirilmesi, imzalanması, uygulanması, süresi sonunda yenilenmesi veya feshedilmesi gibi sözleşme ile ilgili ihtiyaç duyulacak tüm konularda hizmet vermektedir.

Şirketler tarafından düzenli kullanılan özellikle acente, franchise, bayilik, alım satım, taşeron sözleşmeleri ve kira gibi konularda ihtiyaç doğrultusunda standart sözleşmeler hazırlanabilmektedir. Ofisimiz sözleşmeler hukuku alanında sözleşme uzmanı avukatlarımız ile müvekkillerimizin sektörel ihtiyaçlarını gözeten danışmanlık hizmetleri vermekte ve müvekkillerin ihtiyaçlarına ve menfaatlerine hizmet eden sözleşmeler hazırlayarak bu konu en hukuki korumayı sağlamaktadır.