Hizmetlerimiz

Mukaddes Hukuk farklı sektörlerdeki ticari işletmelere ve ticari şirketlere günlük ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli tüm sözleşme ve müzakere aşamalarında destek olmasının yanı sıra arabuluculuk tahkim ve dava süreçlerinde müvekkillerini temsil etmektedir. Bu kapsamda şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve tadili, şirket kuruluşu, genel kurul ve yönetim kurulu toplanma ve karar süreçlerinin yönetimi ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, vekaletname ve iç yönerge gibi şirket içi işleyişine dair kurumsal metinlerin hazırlanması, tescil ve terkin süreçleri, sermaye artırımı/azaltımı, hisse ihracı, paydaş hakları, şirket nevi değişimi gibi işlemlerin yürütülmesi konusunda hizmet sunmaktadır.

Bunun yanında sektör bazlı deneyimi ile kira, tedarik, taşıma, bayilik ve iş ortaklığı sözleşmelerinin hazırlanması, dava ve takip yolu ile uyuşmazlıkların hallinde tüm aşamalarda müvekkillerini temsil etmektedir.