Hizmetlerimiz

Mukaddes Hukuk Bürosu akademik bilgi birikim ve deneyimini uygulama tecrübesiyle birleştirmiş bir ekiple müvekkillerinin faaliyet alanlarını ve iş kollarını yakından takip etmekte, sektörel çözüm önerileri geliştirerek profesyonel hukuki danışmanlık ve destek hizmetleri sunmaktadır.

Mukaddes Hukuk Bürosu akademik bilgi birikim ve deneyimini uygulama tecrübesiyle birleştirmiş bir ekiple müvekkillerinin faaliyet alanlarını ve iş kollarını yakından takip etmekte, sektörel çözüm önerileri geliştirerek profesyonel hukuki danışmanlık ve destek hizmetleri sunmaktadır. İdari ve yargısal süreçleri etkin, verimli ve çözüm odaklı bir perspektifle ele alan ekibimiz, uzmanlık alanlarına göre oluşturulmuştur. Böylece uyuşmazlığın bağlı olduğu hukuksal rejim doğru belirlenmekte ve çözüm önerileri doğrudan uzman hukukçular tarafından ortaya konulmaktadır. Mukaddes Hukuk Bürosu, hizmetlerini; hukuksal soru ve sorunlara dönük bilimsel mütalaa hazırlanması, idari ve yargısal süreçlerde kurum ve kuruluşlara hukuki danışmanlık verilmesi, uyuşmazlık çözüm yollarının belirlenmesi ve temsil faaliyetleri şeklinde yerine getirmektedir.

Mukaddes Hukuk başta sözleşmeler hukuku ve bu doğrultudaki önleyici hukuk uygulamaları olmak üzere; şirket kurulumu, devralma ve birleşmeler, yurtdışında şirket kurulumu ve bağlı işlemlerin yapılması, idari işlem ve eylemler ile vergi hukukundan doğan idari uyuşmazlıklar, uluslararası çifte vergilendirmeden doğan uyuşmazlıklar, marka hakkının ihlali, çek ve senet dolandırıcılıkları; uyuşmazlıkları, bilişim hukuku ve kişisel verilerin korunmasına uyum sureci, taşıma hukuku, isçi- işveren uyuşmazlıkları, gayrimenkul hukuku olmak üzere geniş bir yelpazede çözüm sunmaktadır.

Mukaddes Hukuk, hukuki hizmetin yargı mercileri önünde temsilden ibaret olmadığı bilinci ve önleyici hukuk dalındaki tecrübesi ile öncellikle müvekkillerinin yürüteceği faaliyetlerde hukuki risk analizini gerçekleştirir ve süreçlerin doğru hukuki zeminde ve maksimum hukuki koruma ile gerçekleşmesini temin eder ve dava dışı çözüm yolları ile efektif çözümler sunmayı hedefler. Mukaddes Hukuk Bürosu hukuksal hizmet almak isteyen kurum, kuruluş ya da kişiler ile alanında uzman kişileri bir araya getirerek her yönüyle iyi işleyecek bir sürecin başladığı yerdir.