Hizmetlerimiz

Ekibimiz tarafından kaleme alınan eserlerin başlıcaları

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK / Dr. Öğr. Üyesi Elif ALTINOK ÇALIŞKAN / Serkan SEYHAN, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Teorik ve Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayınları, Ocak 2021. 


Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Doç. Dr. Lale Burcu Önüt, Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Özelçi, Dr. Öğr. Üyesi Elif Altınok Çalışkan, Dr. Öğr. Üyesi Sakine Nilüfer Bilgin, Arş. Gör. Serkan Seyhan, İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayınları, 9. Baskı, Eylül 2020.Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Doç. Dr. Lale Burcu Önüt, Dr. Öğr. Üyesi Eser Us Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Mine Kasapoğlu Turhan, Arş. Gör. Serkan Seyhan, İdare Hukuku Teorik Çalışma KitabıSeçkin Yayınları, 9. Baskı, Eylül 2020. 


Serkan Seyhan, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerin İdari ve Yargısal Denetimi, On İki Levha Yayınları, Nisan 2019.